Menu
03 230 03 33

Oudergroep: “Wij worden de ambassadeurs van Huis van het Kind”

De oudergroep van het Huis van het Kind Pothoek heeft er duidelijk zin in. En veel ambitie. Ze willen meer verdraagzaamheid, minder drempels, meer inspraak en vlotte toegang tot informatie over opvoeding. Op 19 maart organiseerden ze hun eerste activiteit voor andere ouders. Vormingplus ondersteunt waar nodig.

Vormingplus begeleidt richting zelfsturing

Vormingplus erkent de ouders in hun rol als opvoedingsexpert. We luisteren naar de ouders en ondersteunen hen.  We effenen mee het pad naar wat we met z’n allen beogen: een zelfsturende oudergroep in het huis. Dat past binnen de visie van de Huizen van het Kind. Ze werken empowerend naar de ouders en wil hen stimuleren in hun engagement. De coördinatie in het Huis van het Kind Pothoek is enthousiast en geeft de oudergroep alle vertrouwen.

En de oudergroep heeft ambities. Ze willen meer doen dan praten over opvoeding. Ze kwamen zelf met de slagzin: ‘Wij worden ambassadeurs van het Huis van het Kind Pothoek’. Ze willen zélf activiteiten organiseren over opvoeden voor de ouders in de buurt. Ze beogen een eigen plek in het huis en willen meer ouders erbij betrekken. Zo willen ze zichzelf en andere ouders versterken in hun ouderrol en willen ze bijdragen aan een buurt waar het voor de ouders fijn opvoeden en voor de kinderen goed opgroeien is. Ze hebben het principe van de pedagogische civil society in de vingers: opvoeden doe je niet alleen, maar met de hele buurt.

Een geslaagde start

De eerste activiteit is een feit. Op 19 maart organiseerde de oudergroep een lunch met een interactieve sessie ‘Hoe kan je je kind het best begeleiden bij zijn huiswerk?’, een thema dat leeft bij vele ouders. De ouders werkten hard, Vormingplus ondersteunde waar nodig: samen brainstormen, een draaiboek opstellen, een menu uitdenken, taken verdelen, kinderopvang regelen, inkopen doen en koken. De ouders trokken de straat op, naar het speelplein en naar de schoolpoort om andere ouders uit te nodigen.

Een mama van de oudergroep heette iedereen welkom, vol overtuiging en aanstekelijk enthousiasme. De heerlijke lunch zorgde meteen voor een gemoedelijke en gezellige sfeer. Ook de gasten brachten spontaan hapjes mee. Voor veel mama’s was het hun eerste kennismaking met de oudergroep.

Het gesprek over huiswerk werd begeleid door de Schoolbrug. Ook de ouders die voor het eerst kwamen, zagen duidelijk het nut in van tips en ervaringen uitwisselen. Door de gezellige start was er een veilige en warme sfeer. Alle deelnemers waren open en vonden steun bij elkaar.

Een geslaagde start die naar meer proeft!

 

Meer info

Contacteer Anaïs Masure, 0470 10 60 81.