Menu
03 230 03 33

Ouders overwinnen spreekangst met de school

Schoolbabbel biedt ouders de kans om Nederlands te oefenen. Zodat ze het gesprek met de lagere school van hun kind durven aangaan. Dat is een reële nood bij ouders die het Nederlands niet goed machtig zijn.

Ouders willen goed contact met school

Ouders willen hun kind op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld door een goed contact met de school. Maar sommige ouders voelen zich belemmerd in de communicatie met de school van hun kinderen, stelden de onthaalvrijwilligers van de huizen van het kind vast. Mensen die de taal niet goed beheersen, ervaren dikwijls spreekangst. Dat maakt ouders erg kwetsbaar in hun contact met de school en in hun ouderrol.

De huizen van het kind dienden samen met de Stad Antwerpen een project in bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Schoolbabbel als taaloefenkans werd geboren. Vormingplus regio Antwerpen start Schoolbabbel op en voert het uit.

Vrijwilligers oefenen gesprekken met ouders

De vrijwilligers gaan met de ouders gesprekken oefenen over schoolgerelateerde thema’s. Ze erkennen en ondersteunen hen in hun ouderrol. Hoofddoel is dat ouders zich beter uitdrukken in een schoolse context, zoals een oudercontact, en dat ze meer spreekdurf en zelfvertrouwen ontwikkelen.

In een latere fase is het mogelijk dat (sommige) vrijwilligers de rol van schoolbuddy op zich nemen. Als een ouder een concrete vraag naar de school heeft, bereidt een schoolbuddy dit gesprek samen met de ouder voor. De schoolbuddy kan ook mee naar de school gaan. Niet om het gesprek over te nemen, maar om de ouder te ondersteunen.

Schoolbabbel start als proefproject

We ontwikkelden een werkmethode met de steun van vele partners. Vormingplus staat in voor de werving, de opleiding en de opvolging van de vrijwilligers. We nemen ook een ondersteunende rol op tijdens de sessies met de ouders.

In januari voorzien we de opleidingsmomenten voor de vrijwilligers en de infomomenten voor geïnteresseerde ouders. En de week erop volgen de sessies.

Schoolbabbel is een proefproject dat van start gaat op twee locaties: het Huis van het Kind Kiel en Borgerhout. We mikken op een tiental ouders per locatie. Een aantal scholen gaan ouders aanspreken om hen toe te leiden. In het Huis van het Kind Kiel werken we samen met de huiswerkondersteuning van VIVA-SVV.

In het najaar 2018 starten we met de opgedane ervaring twee nieuwe Schoolbabbels op: in de Huizen van het Kind Luchtbal en Hoboken.