Menu
03 230 03 33

Samen naar meer duurzaamheid in je gemeente

Wil je je gemeente meer duurzaam krijgen, dan is het ook belangrijk dat je inwoners mee zijn. Creëer een draagvlak voor de omslag naar een duurzamere samenleving. Organiseer met "Oog op de aarde" een evenement met workshops en lezingen in een positieve, enthousiaste sfeer.

Organiseer 3 workshops of lezingen

Ook als gemeente of lokale gemeenschap wil je mee de omslag maken naar een duurzame samenleving. Daarvoor wil je een breed draagvlak creëren. Mensen zijn zich vaak bewust van de uitdagingen, maar missen nog vele facetten. Anderen zijn al helemaal mee en willen ontdekken wat ze zelf kunnen doen.

Aan dat draagvlak wil Vormingplus bijdragen door samen met jou OOG VOOR DE AARDE te organiseren. Niet door alles ineens aan te pakken. Wel door mensen te informeren over een bepaald thema en hen goesting te geven om zelf iets te ondernemen, in een positieve, enthousiaste sfeer.

OOG VOOR DE AARDE is een pakket van 3 voordrachten, workshops of documentaires, die je zelf kiest.

Ideetjes

Aan OOG VOOR DE AARDE kan je andere activiteiten koppelen.

  • Nodig lokale initiatieven die rond duurzaamheid werken uit en zet bijvoorbeeld een lokaal marktje op, wij helpen mee.
  • Organiseer een potluck met buurtbewoners. 

OOG VOOR DE AARDE kan ook aansluiten bij bijvoorbeeld:

  • Een beleid dat je wil voeren, zoals het pesticide- en herbicidegebruik terugdringen of de gemeente bijvriendelijker maken. Je wil ook de inwoners hierin meekrijgen.
  • Een grote zwerfvuilactie met vrijwilligers. Aansluitend bedank je hen met een drankje en toffe workshops.
  • Een buurtfeest. Je voorziet workshops waarbij mensen samen dingen doen en maken, wat de samenhorigheid bevordert.

Hoe vraag je OOG VOOR DE AARDE aan?

  • Ga naar Weg van de aarde op onze website. 
  • Je vraagt 3 titels aan die je in een zelfde dagdeel organiseert.
  • Zo’n pakket van 3 titels kost dankzij onze financiële ondersteuning van 55% slechts 270 euro. Wij betalen de begeleiders-specialisten het volledig gevraagde bedrag.

Contacteer ons