Menu
03 230 03 33

“Samen Schoten beleven en betrokken geraken”

De chemie van Babbelplus

De nieuwe sociale kruidenier is sinds enige tijd ook de vaste stek van Babbelplus. Tijdens gezellige bijenkomsten en uitstappen maken acht geboren en getogen Schotenaren evenveel anderstalige nieuwkomers wegwijs in hun gezamenlijke woonplaats. Dat die zo tegelijk een taalbad nemen, is meegenomen. Informele educatie heet dit met moeilijke woorden en het blijkt uitstekend te werken.

Foto: Bianca Stoicheci

 

Babbelplus is een initiatief van de gemeentelijke cultuurdienst, Appel & Ei zelf en Vormingplus Antwerpen. Ook het Huis van Het Nederlands en CVO Ivoran zijn erbij betrokken. De gemeente financiert het project.

De gemeentelijke cultuurdienst zocht en vond vorig jaar acht Nederlandstalige Schotenaren om actief deel te nemen en hun kennis over onze gemeente te delen. De anderstaligen komen uit onder meer Schotland, China, Mexico, Irak, Roemenië, Afghanistan en Marokko, maar wonen allemaal net zo goed in Schoten, de meesten voor goed.

Meer dan Nederlandse les

“Dit is zeker geen Nederlandse les”, vertellen begeleidsters Katelijn Bombeke en Florinela Petcu van Vormingplus. “Nederlands oefenen gebeurt natuurlijk wel, al pratend, maar samen dingen ondernemen, bezoeken brengen aan bekende of belangrijke plaatsen in Schoten en binnenkort zelfs actief proeven van wat het rijke Schotense verenigingsleven allemaal te bieden heeft, dat staat voorop. De meeste anderstaligen volgen hierbuiten trouwens nog echte Nederlandse les op een meer klassieke, schoolse manier.”

Bij een kop koffie en een gebakje wordt elke uitstap voorbereid. De deelnemers krijgen steeds een fototoestel mee. Tussendoor praten de Babbelplussers over hun wederzijdse interesses, maar ook over koetjes en kalfjes. “We onderschatten soms de drempel die anderstaligen ondervinden om zelfs in een gastvrije gemeente als Schoten geïntegreerd te raken. De inspanning en toenadering moeten van beide kanten komen en dat is met deze Babbelplussers in Schoten zeker het geval. We hopen hier straks nog fantastische meters en peters te vinden om dit project voort te zetten op langere termijn”, weet Katelijn Bombeke.

 “Mijn Nederlands is nog niet zo goed, maar zelfs met handen en voeten slagen we erin om met elkaar te communiceren en goed op te schieten”, vertelt Lisa Zhang (38), die nu vijf jaar in Schoten woont. “Ik leer op andere momenten nog Nederlands bij maar het is dankzij Babbelplus dat ik me hier nu ook echt thuis voel. ”

Naar de verenigingen

Het kleurrijke gezelschap was al te gast in het Kasteel van Schoten, jeugdlokaal Park-Iet en de handwerkshop Stoffe & Koffe, waar sommigen meteen aan de slag wilden want naaien en breien blijkt een geliefde hobby.  “Ook de mensen van Velt, met hun moestuintjes, Femma, Pasar en zelfs de boogschutters van de Sint-Sebastiaansgilde willen ons gelukkig graag ontvangen”, vertelt Christel Schoenmaekers, een van de vrijwillige ‘gidsen’. Ze lijdt zelf aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom en ziet in haar engagement een manier om zich nuttig te maken voor de maatschappij.

Christel bevestigt dat de rolverdeling tussen de twee groepen niet zo strikt is. “Ook wij steken heel wat op van onze anderstalige vrienden. Zij leren ons om het vertrouwde Schoten met andere ogen te bekijken. Ik hou van zulke contacten met vreemde culturen. Er is veel goede wil aanwezig bij alle deelnemers om hier iets van te maken. Veel van de deelnemers waren eerder nog nooit in het Kasteel van Schoten geweest en wisten evenmin wat er allemaal gebeurt, terwijl dit gebouw voor de meeste Schotenaren toch een belangrijke ontmoetingsplek is. Babbelplus helpt zeker om drempels te verlagen.”

Tentoonstelling

“Dat enkele van de anderstalige deelnemers ondertussen zelf vrijwilliger zijn bij Appel & Ei bewijst dat zij ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze Schotense gemeenschap”, evalueert An Adriaensen van de cultuurdienst. De chemie in de eerste Babbelplusgroep zit zo goed, dat besloten werd om nog dit voorjaar een verlengstuk te breien aan de bijeenkomsten en uitstappen en om in het najaar een tweede groep samen te stellen volgens dezelfde 50/50 verhoudingen.

De foto’s die de Babbelplussers van het eerste uur doorlopend maken tijdens hun verkenning van Schoten, zullen wellicht in juni worden samengebracht in een tentoonstelling in het Kasteel van Schoten, als tastbare herinnering aan dit integratieproject.

Geïnteresseerden voor een nieuwe Babbelplusgroep kunnen zich melden bij de cultuurdienst, Sint-Cordulastraat 10, 03 680 23 40, an.adriaenssens@schoten.be.

Overgenomen uit het gemeenteblad Info Schoten.