Menu
03 230 03 33

Schoolbabbel: een leerrijk proefproject

Schoolbabbel wordt afgerond. Het proefproject liep in 2018 in vier Huizen van het Kind in Antwerpen. In Schoolbabbel praten anderstalige ouders over schoolse thema’s met vrijwilligers. Samen met de vrijwilligers legden we een heel zoekproces af.

Schoolbabbel?

We wilden ouders versterken in de communicatie met de school van hun kinderen, met de focus op de lagere school. Mensen die de taal niet goed beheersen, ervaren dikwijls spreekangst, wat hun contact met de school bemoeilijkt. We boden ouders tweewekelijks een taaloefenkans, zodat ze hun spreekangst konden overwinnen.

Daarnaast gingen we in gesprek over de bezorgdheden en vragen van ouders over school. Zo bespraken we het schoolsysteem, huiswerkondersteuning, pesten, oudercontact en meer.

Het verloop

De werving van deelnemers was een hele uitdaging. Goede afspraken met scholen, buurtpartners en partners binnen de Huizen van het Kind over een warme toeleiding, waren erg belangrijk.

De vrijwilligers leerden via een korte opleiding een oudergroep mee trekken. Ze gingen het gesprek met ouders aan en moedigden ouders aan om met elkaar ervaringen uit te wisselen om zo ook van elkaar te leren. We stelden vast dat we eerst en vooral een veilige en vertrouwde band moeten opbouwen met de ouders. Pas dan durven ze voluit spreken en delen.

De meeste ouders kwamen om hun Nederlands te oefenen of om ervaringen uit te wisselen. Ze vonden herkenbaarheid en bevestiging bij elkaar. En ze leerden meer over de werking van scholen en de Huizen van het Kind. Sommige ouders kwamen langs met een concrete vraag over de schoolsituatie van hun kind.

Inspiratiebundel

Het proefproject Schoolbabbel liep eind vorig jaar af. Met meer tijd, hadden we nog meer vertrouwen kunnen opbouwen. Toch hebben we er veel uit opgestoken. En ook de vrijwilligers gaan verder op pad en nemen hun ervaringen mee.

We brengen de belangrijkste aanbevelingen en verhalen samen in een inspiratiebundel. Zodat andere organisaties of scholen die een oudergroep willen opstarten hier inspiratie en tips kunnen halen.

Ben je geïnteresseerd? Volg dan de nieuwsbrief van Vormingplus, tegen eind juni zal je het gratis kunnen downloaden!

Je kan de inspiratiebundel nu downloaden (toegevoegd najaar 2019)