Menu
03 230 03 33

Sluit je aan: een e-inclusiebeleid voor sociale organisaties

Vormingplus werkte de voorbije jaren mee aan een e-inclusiebeleid en jaarplannen voor de Antwerpse Huizen van het Kind. Het idee is om kleine, leuke digitale oefenkansen te creëren voor bezoekende ouders doorheen heel de werking. In juli werd onze convenant met de Stad Antwerpen in juli uitgebreid: vanaf dit najaar ondersteunen we ook sociale organisaties in de stad Antwerpen om een bewust e-inclusiebeleid op te zetten.

mensen op smartphone en tablet

Nood aan meer digitale oefenkansen

De hele digitale wereld schrikt mensen vaak af. Ze ervaren niet altijd de nood of zien de meerwaarde ervan onvoldoende in. Terwijl meer en meer dienstverlening online verloopt. Ze schamen zich erover en zwijgen, of ze zijn ervan overtuigd dat het digitale voor hen te hoog gegrepen is. Mensen beschikken vaak ook niet over een voldoende ICT-rijk netwerk dat hen vooruit kan helpen. (Zie ook kader onderaan.)

Digitale oefenkansen in je werking integreren

Verschillende kleine en grotere verenigingen en organisaties in Antwerpen doen al inspanningen om de digitale kloof aan te pakken. Maar daarnaast zijn er allerlei organisaties die veel contact hebben met mensen met weinig digitale vaardigheden en geen aanbod hebben rond e-inclusie. Juist in de gewone werking liggen er vele kansen om mensen (een beetje) vertrouwder te maken met het digitale. Bijvoorbeeld: door hen te laten meekijken op je scherm als je voor hen iets opzoekt. Of door eens een leuke app te gebruiken in een groepssessie.

Onze aanpak

We geven elke organisatie een ondersteuning op maat en in verschillende fases. We kiezen voor een participatief leertraject. We starten met het onderzoeken van de digitale noden die leven en het uitdenken van een visie rond e-inclusie voor de deelnemende organisaties. Vervolgens doen we een kort opleidingstraject met de medewerkers en de vrijwilligers. Ze leren hun bezoekers en deelnemers ondersteunen in hun digitale vaardigheden, zodat hun digitale zelfredzaamheid stilletjes aan kan groeien.

Om de duurzaamheid van het project te garanderen gaan we een vrijwilligersploeg van een 12-tal personen opstarten die multifunctioneel inzetbaar zijn in verschillende organisaties.

Geïnteresseerd om deel te nemen als organisatie? 

Meer info over dit project vind je binnenkort op www.digiburger.be.

Meer info over het e-inclusiebeleid in de Antwerpse Huizen van het Kind