Menu
03 230 03 33

Thuis in Antwerpen? Mensen met een migratieverleden in armoede nemen het woord

Hoe ervaren mensen met een migratieverleden in armoede, met of zonder papieren, Antwerpen? Wat geeft hen een thuisgevoel, wat loopt er mis? Vormingplus begeleidt een praatgroep van klanten van de sociale kruidenier Filet Divers. Ze komen met hun verhaal ook naar buiten.

Een praatgroep over thuis in Antwerpen

Sinds 2016 startte Vormingplus in samenwerking met Filet Divers een themagroep op. We nodigden de klanten van de sociale kruidenier, hoofdzakelijk mensen met een migratieverleden in armoede met of zonder papieren, uit om samen te spreken over bepaalde thema’s.

Sinds juni 2016 werken we rond het thema ‘thuis in Antwerpen?’. Om de twee weken denken we samen na over ‘zich thuis voelen’ in Antwerpen. Waar loopt het mis? Wat kunnen anderen doen om ons een welkom gevoel te geven? Wat kunnen we zelf doen? Waar botsen we op? In de eerste fase verzamelden we ervaringen en ideeën.

Citaten van deelnemers:

“Ik ben hier opnieuw geboren.”

“Ik heb het moeilijk met mensen die zeggen: ‘Leer gewoon de taal, ga gewoon werken’, dat is niet gewoon, dat is soms heel moeilijk.”

“In armoede heb je altijd stress, je voelt je alleen, sociale contacten zijn bijna onmogelijk als je veel problemen hebt.”

“Iedereen hier in het Westen probeert altijd zijn last alleen te dragen, dat maakt het nog moeilijker. In Somalië deelden we problemen.”

Mensen zeggen altijd: ‘Je moet verder’, maar ik had tijd nodig om alles te verwerken.”

“Je moet sterk zijn als nieuwkomer, ook al zijn er problemen, want je kan niet achter je kijken. Je moet hier in België slagen.”

 

De deelnemers gaan in gesprek met anderen

Sinds januari 2017 zijn we gestart met de tweede fase. Mensen uit de praatgroep gaan in gesprek met anderen: organisaties, beleid en burgers. We oefenen met de groep hoe je ‘het woord kan nemen’ en hoe je op een sterke manier over je eigen situatie spreekt.

Een deelnemer van de praatgroep deed in april haar verhaal aan een groep studenten. Ze vertelde over haar vlucht van Kameroen naar België en de moeilijkheden die ze ervaarde om van België haar nieuwe thuis te maken.

Eind april gaven we met een aantal deelnemers vorming over ‘gekleurde armoede’ aan een groep leerkrachten van Open School. Onze deelnemers spraken over hun ervaringen met Nederlandse les. Hun boodschap aan de leerkrachten was vooral:

“Bestempel ons niet direct als ongeïnteresseerd of ongemotiveerd. We willen graag Nederlands leren, maar we moeten soms zo vechten om te overleven dat de les Nederlands er te veel aan kan zijn. Een begripvolle leerkracht kan wonderen doen.”

Kortfilm

Nu geven we volop input voor een kortfilm die deze zomer gemaakt wordt. De film wil mensen uitnodigen om met de themagroep in gesprek te gaan. De première vindt plaats in september op de Dageraadplaats (Antwerpen). Met deze film willen we ons richten op de mensen uit de buurt, maar iedereen met interesse is welkom.

Project gerealiseerd dankzij de Burgerbegroting District Antwerpen 2016-2017, door Filet Divers in samenwerking met Vormingplus regio Antwerpen.

foto: ©Artur Eranosian