Menu
03 230 03 33

Van inburgeren naar volwaardig burgerschap

Immigratie verandert onze maatschappij. Verandering roept onzekerheid op. Het valt de samenleving moeilijk om met de veelheid en de diversiteit van groepen om te gaan. Hoe verhoudt een mens zich tot anderen als die binnen andere culturele kaders denken en leven? Hoe kan je, wie je ook bent, vanuit je eigen identiteit en je eigen kaders, toch een volwaardig bestaan uittekenen en beleven? Hoe kan je gehoord worden en een stempel drukken op de samenleving, in solidariteit met anderen?

Solidariteit staat onder druk. We moeten op zoek gaan naar nieuwe vormen van solidariteit die de culturele grenzen overschrijden. Het is niet vanzelfsprekend om mensen met een verschillende cultureel-etnische en sociaal-economische achtergrond bij mekaar te brengen, zelfs al worden ze geconfronteerd met een gezamenlijk probleem. Maar ook niet onmogelijk.

foto's: © Artur Eranosian
 

Een context creëren voor solidariteit

Vormingplus creëert samen met opdrachtgevers een context, een project, waarin oorspronkelijke inwoners en inwoners met roots in de migratie elkaar ontmoeten. Ze gaan samen op zoek naar collectieve antwoorden op gedeelde ervaringen en uitdagingen. Op een kleinschalige manier ontstaan nieuwe vormen van solidariteit én geven mensen van verschillende kleur en afkomst ook actief mee vorm aan onze democratie.

  • Dat doen we bijvoorbeeld in Babbelplus. Oorspronkelijke en nieuwe inwoners, organisaties en de lokale overheid slaan er de handen in mekaar. Zodat de deelnemers zich meer thuis gaan voelen en meer gaan participeren aan het vrijetijdsaanbod en de verenigingen in de gemeente. Babbelplus loopt momenteel in Schoten, Zwijndrecht en Aartselaar.
  • In het OCMW-cohousingproject Curant, zijn we de partnerorganisatie die de jonge buddy’s die gaan samenwonen met jonge vluchtelingen, rekruteert en begeleidt. Zodat de jonge nieuwkomers zich gemakkelijker thuis voelen in de samenleving en sneller Nederlands leren.
  • De klanten van de sociale kruidenier Filet Divers begeleiden we om met hun ervaringen met zich (al dan niet) thuis voelen in Antwerpen naar buiten te treden en te delen met anderen (burgers, organisaties en overheid).
  • Taalcarrousel brengt mensen samen om elkaars taal te oefenen: Nederlands en een andere taal. De deelnemers zijn zowel leerling als leraar en waarderen elkaars taal en cultuur vanuit gelijkwaardigheid.
  • We begeleiden vrijwilligers die meelopen met pas erkende vluchtelingen om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, om in orde te geraken met het ziekenfonds, …

Maar ook op terreinen zoals wonen, ecologie, opvoeden, cultuur, taal, e-inclusie, opvoeden, … steunen we kleurrijke groepen, organisaties en overheden die samenlevingsvraagstukken ter sprake brengen en op zoek gaan naar werkbare oplossingen.