Menu
03 230 03 33

Voortgangsrapport 2016-2017

Werp een blik in ons Voortgangsrapport 2016-2017. Wat bereikten we in 2016? En waaraan werken we in 2017?

Uitvoering beleidsplan 2016-2020

We gunnen de beroepskrachten onder jullie graag een diepteblik in onze werking. In het voortgangsrapport 2016-2017 lees je hoe we het beleidsplan 2016-2020 uitvoeren tijdens de eerste twee werkjaren. 

Verwacht geen bedliteratuur. Het is in de eerste plaats bedoeld voor onze subsidiërende overheid, de Afdeling Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse overheid. Terwijl het ook voor onze bestuurders een haarscherpe loupe op onze werking biedt. 

We kunnen onze praktijken steeds beter richten op het bereiken van concrete doelen. Ook slagen we er beter in om niet alleen te focussen op de cijfers maar meer op wat we (willen) teweeg brengen. In de uitgebreide bijlage van het Voortgangsrapport vind je een beknopte omschrijving van al onze projecten en initiatieven.