Menu
03 230 03 33

Vrijwillige reporters voor sociale woonwijken

Vrijwillige reporters trekken sociale woonwijken in en praten er met de bewoners. Hun verhalen verschijnen in de nieuwsbrief van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Een eerste stap naar meer bewonersparticipatie, leefbaarheid en gemeenschapsvorming.

De reportersploeg

 

De bewoners een stem geven

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning herdacht haar nieuwsbrief. Ze wil de bewoners meer stem geven en mee de inhoud laten leveren. Elke wijk of wooncomplex krijgt een eigen nieuwsbrief met, naast algemene informatie, ook wijkspecifieke informatie. Op termijn wil De Ideale Woning komen tot multiredactie: een onbeperkt aantal redacteurs die via een login hun bijdrage leveren aan ‘hun’ regionale editie. Bedoeling is niet enkel de huurders te informeren en te sensibiliseren, maar vooral ook de bewonersparticipatie, leefbaarheid en gemeenschapsvorming aan te wakkeren.

Vormingplus ontwikkelt een format

De Ideale Woning contacteerde Vormingplus om stap voor stap tot een  multiredactie te komen. Niet iedereen gaat spontaan aan het schrijven, maar heeft wel van alles te vertellen. We ontwikkelden een format dat later herhaald kan worden. We zetten in op twee sporen:

  • een mobiele reportersploeg van vrijwilligers die een voortrekkers- en voorbeeldrol speelt.
  • de bewoners stimuleren om hun verhaal te doen, en wie weet, zelf actief te worden als reporter.

Een reportersploeg gaat op pad

Op 28 april startten we met een eerste ploeg van 14 vrijwillige reporters, waarvan sommigen huurders bij de Ideale Woning zijn. Ze leveren gedurende 9 maanden mee de inhoud van de nieuwsbrieven.

Na een korte reporterstraining gaan ze onmiddellijk op pad in de wijken. Ze interviewen sleutelfiguren uit de wijk en leren al doende vlot leesbare artikelen opbouwen en schrijven. Tijdens de maandelijkse redactievergadering bespreken we ideeën, interviews, artikelen en speuren we naar nieuwe opportuniteiten. Inspraak, creativiteit en multiredacteurschap staan centraal.

De bewoners prikkelen

We organiseren groepsinterviews om de krachten, talenten, pijnpunten van wijken op te sporen. We willen de bewoners prikkelen om te vertellen en liefst ook zelf te schrijven. Ook via creatieve pop-ups in de wijken breiden we de ploeg gaandeweg verder uit. Uiteraard werken we samen met de betrokken sociale assistenten. 

Verduurzamen

Na evaluatie en bijsturing breiden we de reportersploeg in 2017 en 2018 geleidelijk uit. Ook het format werken we verder uit, zodat het multipliceerbaar en duurzaam wordt. Zo willen we dat meer en meer bewoners hun redacteurschap en engagement opnemen. Dat moet de communicatie, bewonersbetrokkenheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren.

Versla je wijk is een project van Vormingplus in opdracht van De Ideale Woning.