Menu
03 230 03 33

Vrijwilligers geven eco-creatieve sessies aan kansengroepen

Vormingplus stuurt enthousiaste CreaCrack-vrijwilligers uit naar plekken waar mensen het moeilijk hebben. Ze inspireren kwetsbare groepen met eco-creatieve sessies: bruikbare dingen maken uit onbruikbaar materiaal. Kwetsbare mensen (her-)ontdekken zo al doende hun creativiteit en talenten.

Plekken waar mensen het moeilijker hebben

De vrijwilligers trekken in duo naar plekken waar mensen het moeilijker hebben. Met die plekken zetten we kleine, duurzame samenwerkingsverbanden op: asielcentra, opvangcentra, inloophuizen en plekken waar de psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid hoger ligt. We doopten deze organisaties tot CreaCtanten.

De Creacracks maken de deelnemers enthousiast om bruikbare dingen maken uit onbruikbaar materiaal. Laagdrempelig, in hun vertrouwde omgeving. Zo (her-)ontdekken ze hun creativiteit en talenten. Upcycling en consuminderen zijn in, vooral bij een creatieve, geëngageerde middenklasse. Met CreaCracks brengen we deze eco-creatieve trend bij een vaak minder begoede doelgroep. Tussen verschillende werelden worden bruggen geslagen.

Vrijwilligers voor creativiteit, ecologie en kwetsbare groepen

Creacracks zijn geëngageerde vrijwilligers met een groot hart voor creativiteit, ecologie en de doelgroep. Momenteel zijn ze met een dertigtal. Het hartverwarmende engagement van deze heterogene, steeds uitbreidbare groep vrijwilligers zorgt voor veel eco-creatieve dynamiek en empowerment en dat al sinds 2013. In 2016 gaven ze maar liefst 109 workshops.

Vormingplus traint, coacht, ondersteunt en coördineert hen. Nieuwe vrijwilligers leren hoe ze een groep kunnen enthousiast maken om eco-creatief aan de slag te gaan. Daarna volgen maandelijkse intervisiebijeenkomsten en een jaarlijkse inspiratiedag waar ze elkaar kunnen versterken, enthousiasmeren en inspireren.

Naar zelfstandigheid

De CreaCracks zijn een eerste proces opgestart naar verzelfstandiging. Twee vrijwilligers nemen op administratief en logistiek vlak een ondersteunende rol. We ontwikkelen tools om de communicatie en de jaarplanning transparant en gedeeld te maken. Enkele CreaCracks staken de koppen bijeen en richten een werkgroepje op dat aan fondsenwerving zal doen.