Menu
03 230 03 33

Vrijwilligers helpen gezinnen uit crisiswoning

We begeleiden een nieuwe groep vrijwilligers: de woonzoekers of woonbuddy’s. Ze hebben de uitdagende opdracht om een huurwoning zoeken samen met een gezin dat verblijft in een crisiswoning van het OCMW van Antwerpen. Dit gaat van samen surfen op immosites tot een bezoek aan huurwoningen.

woonbuddys

Wie zijn de woonzoekers?

Momenteel begeleiden we elf woonzoekers of woonbuddy’s. Zeven van hen zijn gekoppeld aan een gezin of persoon in een crisiswoning. Twee anderen stellen we binnenkort voor aan haar gezin. Twee vrijwilligers ondersteunen de anderen door hen te informeren over woningen die ze te huur zien staan op straat. De diversiteit onder de woonzoekers is groot: de jongste vrijwilliger is 18 jaar, de oudste 84 jaar. Ze zijn student, gepensioneerd, werkzoekend, of (deeltijds) werkend. Ze hebben elk hun eigen motivatie: interesse in het thema wonen, iets willen terugdoen voor de maatschappij, nuttige tijdsbesteding, …

Wie zijn de gezinnen?

Het OCMW bezit negen crisiswoningen in Antwerpen waar het mensen in nood tijdelijk huisvestigt. Ze krijgen een contract van zes maanden, dat éénmaal verlengd kan worden. Ze hebben dus maximum een jaar om een nieuwe woning te vinden. Ze zijn in een crisiswoning beland omwille van allerlei redenen: de eigen woning is onbewoonbaar verklaard, er is sprake van familiaal geweld, ze worden ontslagen uit de winteropvang voor daklozen, …

Waarom een woonzoeker?

Voor de mensen in crisisopvang is het een hele uitdaging om een woning te vinden. Enerzijds omdat hun hoofd vaak vol zit met andere zorgen. Anderzijds omdat de huurmarkt in Antwerpen overbevraagd is: ze moeten opboksen tegen de talloze andere kandidaten. Na een zoveelste afwijzing, verliezen ze de moed. Onze woonzoekers willen hen versterken om zo de tegenslagen beter te verwerken en sneller een nieuwe thuis te vinden.

Wat doet Vormingplus?

Wij begeleiden de groep vrijwilligers. Na een verkennende babbel koppelen wij de vrijwilliger aan een gezin of persoon. We volgen hen wekelijks op en nodigen hen om de drie à vier weken uit voor een vormingsmoment. We werken telkens rond thema’s die zij zelf aangeven. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk: de woonbuddy’s leren elkaar kennen en geven elkaar tips. Bovendien denken ze mee na over de knelpunten van de private huurmarkt en zoeken ze samen naar mogelijke oplossingen.

In het najaar willen we een nieuw traject laten starten.

woonbuddys

Meer weten?

Contacteer Elise De Groot, 0470 10 60 61.

Dit project is een samenwerking met de dienst woonzekerheid en crisisopvang van het OCMW.