Menu
03 230 03 33

Webinar e-inclusie, met praktijkverhaal vanuit Vormingplus

De expertengroep e-Inclusie organiseerde in samenwerking met de Taskforce e-inclusie op 3 juni 2020 een Webinar over e-inclusie. Welke bevolkingsgroepen ervaren digitale moeilijkheden? Hoe ervaren CBE's de coronaperiode? Welke switch hebben organisaties zoals Vormingplus moeten maken om hun doelgroepen te bereiken? Onze collega Annelies bracht een praktijkverhaal vanuit Vormingplus.

Digitale toegang en vaardigheden in Vlaanderen

Koen Ponnet (Ugent) deed verschillende onderzoeken naar digitale toegang, het gebrek aan vaardigheden en het ervaren van digitale moeilijkheden bij verschillende bevolkingsgroepen. Uit zijn uiteenzetting blijkt dat 10 à 20 procent van de bevolking in Vlaanderen een gebrek aan digitale toegang en vooral aan digitale vaardigheden ervaart. Zeker niet alleen ouderen (65-plus), maar ook, en misschien verrassend: een grote groep jongeren en jongvolwassenen geven aan dat ze digitale vaardigheden missen. Ook worden groepen met een armoederisico harder getroffen door de digitale kloof, omdat ze bijvoorbeeld een sollicitatie mislopen.

citaat

Praktijkverhaal vanuit Vormingplus

Annelies vertelde hoe wij als Vormingplus regio Antwerpen een aantal projecten verdergezet hebben. Bewonerspanel, Crea-cracks, Wegwijzers, e-inclusie in de Huizen van het Kind, …  De eigen medewerkers hebben een snelle leercurve doorgemaakt. We moesten innovatief aan de slag om een aantal groepswerkingen verder te zetten. Ook voorzagen we ondersteuning voor partners, vrijwilligers en deelnemers, dikwijls maatschappelijk kwetsbare mensen, om mee in te haken.

Bij de maatschappelijk kwetsbare mensen merkten we dat ze, vanuit de sterke nood die ze tijdens de lockdown ervaarden, een snel traject aflegden. Wat we anders op een paar jaar realiseren, werd nu op een paar maanden bereikt. Het is een kwestie om goede ondersteuning te voorzien, via Whatsapp bijvoorbeeld, om op het digitaal videogesprek te komen. En proberen om de stress zoveel mogelijk weg te nemen. De vaardigheden die ze leerden zoals deelnemen aan de videoconferentietool Hangouts, konden ze meteen ook gebruiken om in contact te blijven met familie en vrienden.

citaat 2

We gaan nu evalueren wat we meenemen vanuit het digitaal werken. We gaan zeker terug naar fysieke bijeenkomsten, omdat die een grote meerwaarde hebben qua groepsdynamiek en informele babbels. Ook merken we dat we een bepaalde groep digitaal helemaal niet bereiken. Maar soms bereiken we via een digitaal overleg net weer andere mensen, omdat ze zich liever niet verplaatsen bijvoorbeeld.

Een van de grote drempels die we opmerkten: het niet beschikken over wifi. De meesten mensen hebben een smartphone, maar zonder wifi kan je moeilijk deelnemen aan een video-overleg omdat de kosten via dataverbinding te snel oplopen. Daarom een pleidooi voor gratis wifi als basisrecht.

citaat 3

Bekijk het volledige webinar

Kwamen ook aan bod:

  • Praktijkverhaal: Hoe ervaren CBE cursisten COVID-19 periode & wat zijn de mogelijkheden tot samenwerking? (Annelies Vandenberghe – CBE).
  • Project digitaal inclusieve wijken: Duurzame strategie Kortrijk (Elke Calu – OCMW Kortrijk + Projectmedewerker).

Bekijk het volledige webinar

Het webinar werd georganiseerd door de expertengroep e-Inclusie i.s.m. de Taskforce e-inclusie, VUB - Vrije Universiteit Brussel, VVSG - Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten, Vocvo - Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs