Menu
03 230 03 33

Over ons

Onze medewerkers

Wat we willen

Alle mensen maken mee de samenleving. We beogen dat mensen sterk staan in het leven en dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan de opbouw van de samenleving. Een samenleving die democratisch, sociaal rechtvaardig en milieubewust is. 

Onze opdracht

We bevorderen de participatie van mensen en groepen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Wij ontwikkelen – samen met partners – praktijken die daarop een antwoord bieden. Die praktijken helpen we verspreiden en inbedden.

Hoe we tewerk gaan

  • We sporen noden en ambities op van burgers, groepen, organisaties en overheden. We helpen vragen op te sporen en scherp te krijgen. Daarop ontwikkelen we antwoorden op maat: groepen gaan al lerend aan de slag, zodat ze sterker worden en tot werkbare oplossingen komen.
  • We creëren dicht bij de mensen een context die leidt tot ontmoeting, interactie en cohesie. Mensen leren van en met mekaar, brengen gemeenschappelijke doelen naar voor en  engageren zich in en voor de maatschappij.
  • De expertise en inbreng van alle betrokkenen is nodig om tot werkbare oplossingen te komen. We werken altijd samen met overheden, organisaties en groepen. Samen staan we sterk om een gedeeld doel te bereiken.
  • Om resultaat te halen gaan we meestal projectmatig aan de slag. Zo kunnen we met beperkte middelen en binnen een bepaalde periode iets tot stand brengen.
  • Voor de uitvoering van onze activiteiten zetten we onze subsidie en middelen van onze opdrachtgevers en partners in.

Voor wie

We richten ons tot alle volwassen inwoners van het arrondissement Antwerpen met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Regio Antwerpen:
van Essen tot Boom,
van Zwijndrecht tot Malle

Ons werkingsgebied omvat de 30 steden en gemeenten van het arrondissement Antwerpen, inclusief de negen districten in de stad Antwerpen.

Bekijk het kaartje.

Wie we zijn

We zijn een regionale sociaal-culturele organisatie. We zijn als Volkshogeschool regio Antwerpen vzw erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid op het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2003). 

We zijn een lerende en horizontaal gestructureerde organisatie met een 25-tal enthousiaste medewerkers. Ze zwermen vanuit ons kantoor in Berchem uit over de regio, om actief te zijn daar waar mensen wonen en leven.

We delen een gemeenschappelijke missie met twaalf andere Vormingplus-centra in Vlaanderen en Brussel. In de uitwerking ervan verschillen we van mekaar en legt elke Vormingplus eigen accenten. Elke regio is nu eenmaal anders.

De Vormingpluscentra maken deel uit van de sociaal-culturele sector met Socius als steunpunt.

Wil je op de hoogte blijven van onze werking en ons aanbod, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.