Menu
03 230 03 33

Bewoners en organisaties zorgen voor ruilsysteem (2012-2013)

Wereldwijd zoeken mensen antwoorden op uitdagingen, zoals klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. In 2012 slaan Vormingplus en Samenlevingsopbouw de handen in mekaar om ‘Deurne deelt’ op te starten.

We vertalen de bestaande nood aan burenhulp naar een systeem waar mensen elkaar ondersteunen bij het uitwisselen van goederen en diensten. Na een voorbereidende periode, trekt een vrijwilligersgroep het initiatief op gang en organiseert uitwisselingsmomenten.

Vanaf 2013 wordt Deurne deelt verankerd in het leven van het district, dankzij een duurzame ondersteuning vanuit het opbouwwerk.

Bewoners en organisaties zorgen voor ruilsysteem

Deurne deelt

  • Deurne deelt is een ruilsysteem waarlangs bewoners goederen en diensten uitwisselen. We helpen bij de opstart in 2012-2013.

Bijdrage Vormingplus

  • opmaken van een projectplan;
  • opzetten en begeleiden van een voortraject met vrijwilligers;
  • methodische ondersteuning bij de opstart.

Meer info

Contact

Thema: Duurzame wijken en gemeenten

In samenwerking met
  • Samenlevingsopbouw stad Antwerpen

met de medewerking van

  • De Hoeve (ondersteuning mensen met autisme)
  • Transitiegroep Deurne
Looptijd: van 01/09/2012 tot 01/06/2013

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat