Menu
03 230 03 33

Booms Welkom: vrijwilligers ondersteunen nieuwkomers met Kompaan

Booms Welkom is een warme plek waar iedereen zich thuis voelt en die ruimte biedt aan de meest kwetsbaren uit de samenleving. Verschillende verenigingen die werken rond diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit zijn actief in deze vrijwilligersorganisatie. In 2017 begeleidde Vormingplus een voortraject om nieuwkomers te helpen bij het zoeken van een woning en het zetten van eerste stappen in de gemeente.

Booms Welkom wil haar werking uitbreiden met activiteiten en een buddysysteem. Vrijwilligers en nieuwkomers gaan samen op stap in de gemeente, bouwen zo hun sociaal netwerk uit en leren de gemeente beter kennen. Op die manier weten ze waar ze terecht kunnen met vragen, bezorgdheden, …  Het vergroot hun zelfredzaamheid. Vanuit een vertrouwensrelatie kunnen er acties ondernomen worden om problemen waarmee nieuwkomers geconfronteerd worden, te voorkomen.

Vormingplus begeleidt de opstart van de nieuwe werking en ondersteunt de buddywerking.

Booms Welkom: vrijwilligers ondersteunen nieuwkomers

Kompaan

  • Booms Welkom breidt haar werking rond onthaal en ondersteuning van nieuwkomers uit: activiteiten en een buddywerking voor nieuwkomers.

Bijdrage Vormingplus

  • ondersteuning vrijwilligersteam: uitwerking idee nieuwe werking van activiteiten, wervingsstrategieën nieuwe vrijwilligers en deelnemers, …;
  • ondersteuning opstart nieuwe werking van activiteiten;
  • ondersteuning uitwerking idee buddywerking;
  • begeleiding intervisie en evaluatiemomenten vrijwilligers;
  • begeleiding groepsbijeenkomsten vrijwilligers en deelnemers.

Meer info

Contact:

Thema: Onthaal en betrokkenheid in de gemeente

In opdracht van

Booms Welkom vzw

In samenwerking met

Booms Welkom vzw

Looptijd: van 01/10/2019 tot 31/12/2020

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat