Menu
03 230 03 33

Deelmobiliteit in sociale woonwijken in Essen en Mortsel

Deelmobiliteit in sociale woonwijken in Essen en Mortsel

De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning start met een deelsysteem in sociale woonwijken, met mogelijk elektrische auto’s, elektrische (bak)fietsen, steps, ... Sociale huurders ervaren meer dan gemiddeld vervoersarmoede. Een deel van de oplossing voor vervoersarmoede ligt in deelsystemen. Autodelen botst echter op drempels: kennis die ontbreekt, onzekerheid over vaardigheden, bezorgdheid voor te hoge kosten, ...

Om een draagvlak te creëren bij de bewoners en afspraken te maken over het deelsysteem doet De Ideale Woning beroep op Vormingplus. Door vanaf de start toekomstige gebruikers mee te betrekken kunnen we tegemoetkomen aan vragen en bezorgdheden. Ook kunnen bewoners mee wegen op beslissingen over kostprijs, type vervoersmiddel, onderhoud en reservatiesysteem.

Het loopt als proefproject in twee sociale woonwijken in Mortsel en Essen. Op basis van onze ervaringen formuleren we aanbevelingen ter inspiratie van andere wijken en gemeentes.

Afbeelding: Designed by rawpixel.com / Freepik

Deelmobiliteit in sociale woonwijken in Essen en Mortsel

  • De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning start met een systeem van deelauto's, deelfietsen, ... in sociale woonwijken om vervoersarmoede tegen te gaan.
  • Vormingplus begeleidt een groep bewoners om een deelsysteem met goede afspraken uit te werken. Het loopt als proefproject in twee wijken, in Essen en Mortsel.

Bijdrage van Vormingplus

  • uitvoeren van een terreinverkenning in de verschillende wijken;
  • werven van deelnemers en opzetten van een groepstraject, waar aan bod komen: afwegen van voor- en nadelen van een (auto)deelsysteem, maken van goede afspraken, uitproberen van het deelsysteem en evalueren ervan;
  • samen met de deelnemers aanbevelingen formuleren en een afsprakennota opmaken;
  • uitrollen van het vervoersdeelsysteem in twee wijken (in Essen en Mortsel), opzetten van een communicatieaanpak met de deelnemers en het evalueren van de werking;
  • bekendmaken van de aanbevelingen naar andere gemeenten en wijken, eventueel via een ambassadeurswerking.

Meer info

Contact

Thema: Duurzame wijken en gemeenten

In opdracht van
  • De Ideale Woning cv, met middelen van de Vlaamse overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen
In samenwerking met

De Ideale Woning cv

Looptijd: van 01/02/2020 tot 31/12/2021

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat