Menu
03 230 03 33

Deurne dichter bij Elsschot, Deurne dichter bijeen (2009-2010)

Deurne dichter bij Elsschot, Deurne dichter bijeen (2009-2010)

In Antwerpen loopt tussen 2006 en 2010 het initiatief ‘Stad van Elsschot’. Voor oudere, anderstalige en maatschappelijk kwetsbare groepen is het moeilijk om aan zo’n culturele opzet te participeren.

Daarom organiseren we in Deurne een project waarmee we zoveel mogelijk kwetsbare groepen laten participeren én een bijdrage laten leveren aan deze Elsschotjaren. We organiseren tal van interculturele en intergenerationele ontmoetingen. We hanteren een sociaal-artistieke methode en brengen vele groepen samen. We coachen en begeleiden hen als vertel-, voorlees-, videofilm- en poëziegroepjes. 

Deurne dichter bij Elsschot, Deurne dichter bijeen

 • In Antwerpen loopt tussen 2006 en 2010 het initiatief ‘Stad van Elsschot’. 
 • We laten zoveel mogelijk kwetsbare groepen participeren. 

Bijdrage Vormingplus 

 • concept, organisatie en coördinatie van de opzet;
 • samenstellen en begeleiden van tal van poëziegroepen (die een dichtbundel produceren die op 2.500 exemplaren verspreid wordt), voorleesgroepen (die rondtrekken en poëzie brengen bij oude en allochtone inwoners), filmgroepen (die meewerken aan de opmaak van een eigen dwaallicht-videofilm en die op 17 plekken in het district vertoond wordt), …;
 • opzet van een slotevenement in het cultureel centrum.

Beeldend verslag 

Contact

Thema: Aan het woord komen

In opdracht van
 • OCMW Antwerpen
In samenwerking met
 • OCMW (cel Culturele en maatschappelijke ontplooiing / dienst Vrije Tijd)
 • district Deurne
 • Antwerpen Boekenstad
 • 2 bibliotheken in Deurne
 • 4 OCMW-dienstencentra
 • 3 OCMW woon-en zorgcentra
 • 2 buurtwerkingen
 • lokale Academie voor Woord
 • het Volksmuseum
 • het Cultuurcentrum Deurne
 • jeugd- en seniorendienst Deurne
 • 1 lagere school
 • Taal-Oor Deurne Noord en Zuid (Samenlevingsopbouw)
Looptijd: van 01/01/2009 tot 31/12/2010

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat