Menu
03 230 03 33

Organisaties versterken stem van ouders (2014-2016)

Organisaties versterken stem van ouders (2014-2016)

In 2014 slaan acht organisaties de handen in mekaar en vormen de netwerkgroep ‘Pedagogisch burgerschap’. Ze laten zich inspireren door een oud Afrikaans gezegde: ‘It takes a village to raise a child’. Beroepskrachten vinden mekaar in een lerend netwerk terwijl ze als ‘community-of-practice’ elk op het eigen terrein met oudergroepen aan de slag gaan.

Ouders die een andere taal spreken, ouders van verschillende etniciteit, ouders die leven in generatiearmoede, … ouders met een beetje meer of een beetje minder kansen: het zijn allemaal ouders. Ze ondervinden dezelfde moeilijkheden, staan voor dezelfde struikelblokken en hebben dezelfde droom op een mooie toekomst voor hun kinderen en jongeren. In de groep komen de collectieve noden naar boven.

Trajecten met ouders monden zowel in 2015 als in 2016 uit in druk bijgewoonde samenkomsten: Ouderklap. Daar gaan ouders uit alle hoeken van Antwerpen (en van de wereld) met elkaar en met beroepskrachten in dialoog.

Wij proberen al jaren om dingen op poten te zetten, maar wij geraken gefrustreerd van de regels en de struikelblokken. Wij kunnen zelf ontmoeting en activiteiten organiseren, maar we hebben wat praktische hulp nodig en een beetje informatie om dit te kunnen doen.

Organisaties versterken de stem van ouders

Bijdrage Vormingplus

 • opzetten en begeleiden van een lerende netwerkgroep van beroepskrachten. Ze verscherpen hun visie en delen hun kennis die ze opdoen terwijl ze oudergroepen versterken en aan het woord laten;
 • samenbrengen en begeleiden van een drietal oudergroepen die zowel in 2015 als in 2016 toewerken naar het evenement ‘Ouderklap’, in samenwerking met partners;
 • organiseren en begeleiden van twee Ouderklappen waar oudergroepen tot gezamenlijke standpunten en voorstellen komen.

Contact

Ouderklap 2016

 • Ouders uit verschillende oudergroepen komen op 12 november 2016 bij mekaar. 
 • Ze komen tot voorstellen die ze voorleggen aan vertegenwoordigers van vier stedelijke diensten: Onderwijsbeleid, Huizen van het Kind, Buurtsport en Bibliotheken.

De voorstellen 

 • Ouders willen meer veilige fietspaden. En kinderen en jongeren moeten meer inzicht in het verkeer krijgen. Dat willen ze oefenen samen met andere ouders.
 • Ouders willen veiliger speeltuinen, zodat ze hun kinderen vrij kunnen laten spelen. Zodat ze minder achter een scherm zitten. Ze willen ook weten wat het jeugdwerk en de sportverenigingen doen en wie de jeugdbegeleiders zijn. Meer ouderbetrokkenheid, daar zetten ze zich graag voor in.
 • Ouders willen actiever zijn met hun oudergroep. Door in groep samen te werken zijn ze creatiever, krijgen ze meer ideeën en hebben ze meer goesting om zaken aan te pakken. Geef hen ruimte en de nodige steun en dan nemen ze samen initiatieven.
 • Ouders willen meer diversiteit in hun oudergroep. Zo leren ze de verschillende culturele gebruiken kennen en leren ze elkaar vertrouwen. Als iemand helpt met de taal dan komt het goed.
 • Veel van hun kinderen geraken niet goed mee in het onderwijs. Hoe kunnen zij ze dan opvoeden tot een volwaardige burger in dit land? De school moet kinderen voorbereiden op het leven, maar er is al veel uitsluiting in de scholen. Als er tegen kinderen gezegd wordt: ”Je gaat er niet komen”, dan verliezen ze hun motivatie. De ouders willen een cocktail van thema’s maken en hun stem laten horen. Ideeën uitwisselen is interessant, maar er moet ook iets mee gebeuren.

Meer info

Thema: Allemaal opvoeders

In samenwerking met
 • Ouderklap is een initiatief van Netwerkgroep voor Pedagogisch Burgerschap: Centrum Kauwenberg vzw - Vereniging waar armen het woord nemen; Minderhedenforum; Internationaal Comité; Gezinsbond vzw; ATLAS Integratiewerking de Stad (voormalig de8); Provincie Antwerpen - dienst Welzijn; Opvoedingswinkel (CAW); Vormingplus regio Antwerpen. Mama Bolingo vzw werkte mee aan Ouderklap 2016.
 • met de steun van Provincie Antwerpen
Looptijd: van 01/01/2014 tot 30/11/2016

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat