Menu
03 230 03 33

Ouders van kleuters maken de brug naar de school met Spring mee!

Ouders van kleuters maken de brug naar de school met Spring mee!

Spring mee! maakt deel uit van een brede aanpak rond kinderarmoedebestrijding in Antwerpen. De centrale doelstelling is om ouders te ondersteunen, zodat kinderen in goede omstandigheden kunnen opgroeien. Ook de aansluiting met het onderwijs is cruciaal.

Met Spring mee! maken we de brug tussen ouders van kleuters die voor het eerst naar school gaan, de school zelf en de organisaties in de buurt. Ouders maken kennis met de school, de juf en de klas. We vertrekken in de eerste plaats vanuit de persoonlijke ervaringen, behoeften en vragen van de ouders, maar ook de kleuter- en zorgleerkrachten brengen thema’s aan.  

Ouders van kleuters maken de brug naar de school

Spring mee!

 • We maken de brug tussen ouders van kleuters die voor het eerst naar school gaan, de school zelf en de organisaties in de buurt. 

Bijdrage Vormingplus

 • samenstellen van oudergroepen in kleuterscholen;
 • opzetten en begeleiden van langdurige trajecten waarbinnen ouders de school leren kennen en vice versa, opvoed- en onderwijsvragen benoemen en helpen beantwoorden, kennismaken met andere ouders en betrokken buurtactoren;
 • na implementatie steunen van het schoolteam vanuit de tweede lijn;
 • ontwikkelen van materialenkoffers vanuit vijf thema's: tablet, zindelijkheid, spelbus, breed opvoeden en meertalig opvoeden. De koffers bevatten educatieve fiches met 5 tot 10 werkvormen en het nodige materiaal. Met de koffers kunnen ook bestaande oudergroepen in en rondom scholen aan de slag gaan.

Op maat van elke school

 • uitwerken van een draaiboek voor ouderbetrokkenheid;
 • samenstellen en produceren van welkomtasjes (met informatie en materialen);
 • ontwerpen en uitwerken van een uitleensysteem van kwalitatief spelmateriaal dat aansluit bij het pedagogisch project van de school, en dat mee door ouders beheerd wordt.

Ontleen onze materiaalkoffers

 • Wil je als school of organisatie met een groep ouders van kleuters in gesprek gaan? Dan kan je gebruik maken van materiaalkoffers met werkvormen. 
 • Er zijn vijf beschikbare koffers: zindelijkheidskoffer, tabletkoffer, spelbuskoffer, moedertaalkoffer en koffer breed opvoeden.
 • Lees meer over de koffers: inhoud, waar ontlenen, ...

Meer info

Contact

Thema: Allemaal opvoeders

In opdracht van
 • stad Antwerpen (dienst Armoede en Welzijn, sinds 1 september 2019 dienst Onderwijs)
In samenwerking met
 • stad Antwerpen (dienst Armoede en Welzijn, sinds 1 september 2019 dienst Onderwijs)
Looptijd: van 01/09/2015 tot 30/06/2020

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat