Menu
03 230 03 33

Samenleven in een nieuwe sociale woonwijk in Borsbeek

Samenleven in een nieuwe sociale woonwijk in Borsbeek

In oktober 2018 levert sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een nieuwe woonwijk op in Borsbeek. De wijk bestaat uit een mix van koop- en huurwoningen en appartementen. Voor alle bewoners is dit een nieuwe start, met nieuwe buren en een nieuwe woonomgeving.

Vormingplus begeleidt de bewoners van september 2018 tot en met september 2019 om het onderling contact te bevorderen en hun betrokkenheid te vergroten. Zo wordt het aangenaam samenleven in de wijk.

In 2020 doen we een vervolgtraject om een zelforganiserende buurtwerking op te zetten. Samen met de bewoners leggen we een traject af om te komen tot een duurzame wijkwerking die ingebed is in de wijk en in de werking van De Ideale Woning.

Foto: welverdiende pannenkoeken na de opruim van de wijk

Samenleven in een sociale woonwijk in Borsbeek

  • Vormingplus begeleidt een bewonersgroep in een nieuwe sociale woonwijk in Borsbeek om het contact tussen de bewoners te verbeteren en de betrokkenheid van de bewoners te vergroten. Tijdens een vervolgtraject zetten we samen met de bewoners een zelforganiserende wijkwerking op.

Bijdrage Vormingplus

  • Verkennen van de wijk (2018-2019);
  • Opzetten en begeleiden van een traject met de bewoners en de huisvestingsmaatschappij dat leidt tot ideeën en voorstellen voor acties (2018-2019);
  • Uitvoeren en ondersteunen van acties in de wijk (2018-2020);
  • Verbindingen leggen tussen huurders, eigenaars en de sociale verhuurmaatschappij (2018-2020);
  • Bevorderen en organiseren van een groeiende zelforganisatie in de wijk om samen te overleggen, plannen te maken en activiteiten te organiseren. (2020).

Contact

Thema: Je woonst, je leven

In opdracht van

De Ideale Woning c.v.

In samenwerking met

De Ideale Woning c.v.

Looptijd: van 01/09/2018 tot 31/12/2020

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat