Menu
03 230 03 33

Topozym: gereedschap voor burgerparticipatie (2007-2009)

Topozym: gereedschap voor burgerparticipatie (2007-2009)

Actieonderzoekers van de universiteit Luik ontwikkelen een instrument voor het participatief plannen en beheren van de publieke ruimte. Het instrument wil het samenwerken vanuit verschillende belangen en visies bevorderen. Tegelijkertijd brengt het alle dimensies van duurzame ontwikkeling (ecologisch, economisch, sociaal en participatief) in rekening.

Vijf proeftrajecten worden opgezet: drie in Wallonië en twee in Vlaanderen. Wij organiseren en begeleiden de trajecten in Vlaanderen.

Leerpunten werken we thematisch uit in de fiches die samen het ‘tableau de bord’ vormen.

Topozym: gereedschap voor burgerparticipatie

  • Twee proeftrajecten voor het uittesten van een instrument voor het participatief plannen en beheren van de publieke ruimte in 2007-2009.

Bijdrage Vormingplus

  • opzetten en begeleiden van trajecten met een Antwerpse bewonersgroep (Park Spoor Noord) en Leuvense ambtenaren en gebruikersgroep (heraanleg Muntstraat);
  • deelnemen aan de bijeenkomsten van de stuurgroep;
  • uitwerken van enkele thematische fiches ten behoeve van het instrument.

Meer info

Contact

Thema: Duurzame wijken en gemeenten

In opdracht van
  • IEP (Institut d’Eco-Pédagogie)
In samenwerking met
  • IEP (Institut d’Eco-Pédagogie)
  • UGES (Unité de Géographie Economique et Sociale, Université de Liège)
  • ISEG (Institute for Social and Economic Geography, KU Leuven)
Looptijd: van 01/01/2007 tot 31/12/2009

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat