Menu
03 230 03 33

Zonepeters en -meters van LETS-kringen steunen elkaar

Zonepeters en -meters zijn dragende vrijwilligers die actief  zijn in een 12-tal LETS-kringen in de provincie Antwerpen. Hun doel: bestaande Letskringen versterken en nieuwe helpen opstarten.

Ze komen af en toe samen om ervaringen uit te wisselen en plannen te maken. Vormingplus neemt een ondersteunende rol op. 

Zonepeters en -meters van LETS-kringen steunen elkaar

  • Vormingplus ondersteunt Zonepeters en -meters van LETS-kringen  

Bijdrage Vormingplus

  • begeleiden van de bijeenkomsten van het lerend netwerk;
  • steun bieden bij het ontwikkelen van materialen.

Contact

Thema: Duurzame wijken en gemeenten

In opdracht van
  • Pollekesland, een provinciaal verband van een 12-tal Letskringen.
In samenwerking met
  • Pollekesland
Looptijd: van 01/01/2013 tot 31/12/2020

Organiseer zelf cursussen of projecten in jouw organisatie of vereniging. Contacteer ons!

Ik wens een aanbod op maat