Menu
03 230 03 33

Werksporen om in verder te gaan

Meestal combineren we verschillende werksporen. Dat leidt tot verrassende initiatieven.

Kies daarom jouw unieke combinatie of vraag ons om mee na te denken.

Aan het woord komen

Aan het woord komen

Vele groepen komen niet aan bod in het maatschappelijke debat. Ze verheffen hun stem niet of we horen hen niet. We helpen groepen om zich talig en beeldend uit te drukken.

Lees meer
Allemaal opvoeders

Allemaal opvoeders

De omgeving buiten het gezin is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Burgerschap leer je op straat, in de wijk en in gemeenschappen. We begeleiden de samenwerking tussen oudergroepen, scholen, buurtinitiatieven en diensten.

Lees meer
Duurzame wijken en gemeenten

Duurzame wijken en gemeenten

Onze samenleving is in verandering door demografische, economische en ecologische evoluties. We steunen groepen, organisaties en overheden die op zoek gaan naar duurzame oplossingen.

Lees meer
Iedereen mee in de digitale samenleving

Iedereen mee in de digitale samenleving

De wereld zit in een digitale stroomversnelling. Mensen moeten haast verplicht mee opstappen in het gebruik van digitale media. Maar niet iedereen kan mee. We begeleiden digibeten bij hun eerste stappen in de wereld van pc, tablet en internet.

Lees meer
Je woonst, je leven

Je woonst, je leven

Een woonomgeving die je zelf mee vorm kan geven en waar je trots op bent. Waar het goed wonen en samenleven is. We zetten de bewoners van sociale wooncomplexen mee aan het stuur. Op de private huurmarkt zijn woningen schaars en duur, zeker voor kwetsbare groepen. We zoeken mee naar oplossingen.

Lees meer
Onthaal en betrokkenheid in de gemeente

Onthaal en betrokkenheid in de gemeente

Samen de gemeente, de stad, de samenleving, … beleven. En betrokken raken. Oorspronkelijke en nieuwe inwoners, organisaties en lokale overheden slaan de handen in mekaar.

Lees meer